Criteria Coöperatiefonds 2016

Alle projectaanvragen dienen aan onderstaande criteria te voldoen

 1. De aanvragende organisatie bankiert bij Rabobank.
 2. Het project moet een duurzaam karakter hebben en vallen in één van de 5 categorieën.
 3. De aanvragende organisatie is een formele vereniging of stichting.
 4. Het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is nog niet gestart.
 5. Het project moet binnen 2 jaar na toekenning zijn gerealiseerd.
 6. Het project moet ten gunste komen van de lokale samenleving en dient een sociaal, cultureel, economische of maatschappelijk belang.
 7. De aanvragende organisatie ontvangt nooit een hoger bedrag dan gevraagd (met een max. van € 10.000.-).
 8. De aanvragende organisatie dient bij de aanvraag een toetsbare begroting bij te sluiten
 9. De aanvragende organisatie is verplicht haar tegenprestatie te vermelden op de aanvraag.
 10. Projecten met enig commercieel belang en feesten zijn uitgesloten.
 11. Uitgesloten worden projectaanvragen met een politiek of religieus karakter.
 12. Aanvragen om exploitatiekosten te dekken komen niet in aanmerking.
 13. Inzending na sluitingstermijn worden niet meer in behandeling genomen.
 14. Uitsluiting prijswinnaars 2015 met een bedrag > €5.000,-.
 15. Een project wordt door zijn/haar organisatie ingedeeld in het marktgebied waar de activiteit plaatsvindt.