Introductie

539.400 beschikbaar voor de regio
Dit jaar stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek € 539.400 van haar winst beschikbaar aan het Coöperatiefonds met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en de leefomgeving in de regio.

Vanaf 1 april tot en met 8 mei 2016 konden verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, vindt u op deze site.

Stemmen
Bent u vóór 7 juni 2016 lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek geworden? Dan ontvangt u vóór 11 juni een persoonlijke code. Breng uw stem uit op uw favoriete projecten. Ieder lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mag drie stemmen uitbrengen, elke stem op een ander project. Het maakt niet uit of de projecten waarop gestemd worden in verschillende regio’s of categorieën zijn ingedeeld. Stemmen kan van 16 mei tot met 13 juni.
Bent u op 7 juni geen lid van onze bank dan is het niet meer mogelijk om te stemmen.

Bijdrage uit het fonds
De winnaars van het online stemmen ontvangen een bijdrage uit het Coöperatiefonds. De nummers twee presenteren hun projecten op één van de vijf coöperatieavonden in oktober. Ook daar wordt gestemd op de favoriete projecten en maken verenigingen en stichtingen kans op een bijdrage uit het fonds.

Zo bepaalt u samen met de andere leden welke projecten een bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvangen. 

Breng uw stem uit