Over het coöperatiefonds

Over het coöperatiefonds
De Rabobank is een coöperatieve bank. Wij hebben geen aandeelhouders maar leden. Van de nettowinst wordt jaarlijks een fors deel weer geïnvesteerd in de lokale samenleving via het Coöperatiefonds. Met dit fonds wil de Rabobank de vitaliteit en kwaliteit van de regio verbeteren. In 2016 is de uitvoering van het coöperatiefonds als volgt georganiseerd.

Aanvragen
Vanaf 1 april 2016 tot en met 8 mei 2016 konden verenigingen en stichtingen online een aanvraag voor het Coöperatiefonds 2016 indienen. Alle projecten worden ingedeeld op basis van vijf regio’s: Berkelland, Brummen-Zutphen, Lochem-Bronckhorst, Oost Gelre en Aalten-Winterswijk. Daarnaast worden de aanvragen ingedeeld op basis van vijf categorieën: sport, scholing-onderwijs, cultuur, zorg-wonen en stimulering werkgelegenheid.

Criteria Coöperatiefonds 2016
Alle projectaanvragen dienen aan onderstaande criteria te voldoen:
 1. De aanvragende organisatie bankiert bij Rabobank.
 2. Het project moet een duurzaam karakter hebben en vallen in één van de 5 categorieën.
 3. De aanvragende organisatie is een formele vereniging of stichting.
 4. Het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is nog niet gestart.
 5. Het project moet binnen 2 jaar na toekenning zijn gerealiseerd.
 6. Het project moet ten gunste komen van de lokale samenleving en dient een sociaal, cultureel, economische of maatschappelijk belang.
 7. De aanvragende organisatie ontvangt nooit een hoger bedrag dan gevraagd (met een max. van € 10.000.-).
 8. De aanvragende organisatie dient bij de aanvraag een toetsbare begroting bij te sluiten.
 9. De aanvragende organisatie is verplicht haar tegenprestatie te vermelden op de aanvraag.
 10. Projecten met enig commercieel belang en feesten zijn uitgesloten.
 11. Uitgesloten worden projectaanvragen met een politiek of religieus karakter.
 12. Aanvragen om exploitatiekosten te dekken komen niet in aanmerking.
 13. Inzending na sluitingstermijn worden niet meer in behandeling genomen.
 14. Uitsluiting prijswinnaars 2015 met een bedrag > €5.000,-.
 15. Een project wordt door zijn/haar organisatie ingedeeld in het marktgebied waar de activiteit plaatsvindt.
Winnaars en genomineerden
Van 16 mei tot en met 13 juni konden leden van de bank online stemmen uitbrengen en hiermee werden winnaars en genomineerden bepaald. De winnaars hebben in juni een cheque van het door hen gewonnen bedrag uitgekeerd gekregen en de genomineerden presenteren hun project tijdens een van de Coöperatieavonden. Bekijk hier wanneer en waar de coöperatieavonden plaatsvinden.